<< ثبت نام طرح دبستان قرآنی ریاحین ثقلین >>

طرح
دبستان قرآنی ریاحین ثقلین
توضیحات
*پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی دخترانه ریاحین ثقلین یزد با رویکرد قرآنی** مقاطع تحصیلی : پیش دو و دوره اول و دوم ابتدائی** وابسته به موسسه فرهنگی هنری قرآنی ثقلین یزد

سن مجاز
4 سال تا 15 سال
جنسیت مجاز
خانم
مقاطع تحصیلی مجاز
بیسواد , پیش یک , پنجم دبستان , چهارم دبستان , سوم دبستان , دوم دبستان , اول دبستان , پیش دو

شرایط وقوانین ثبت نام را مطالعه کردم و قبول دارم

مرحله قبل

*** چک های صیادی باید قبلا در سامانه صیاد بانک مربوطه ثبت شده باشدهزینه ها مبلغ پرداختی ( ریال)
جمع کل پرداختی ریال
مبلغ قابل پرداخت ریال
اعمال کد تخفیف
ردیف روز ماه سال مبلغ چک( ریال) بانک شعبه صاحب چک شماره حساب شماره چک

مرحله قبل