<< ثبت نام طرح تفسیر موضوعی قرآن کریم >>

طرح
تفسیر موضوعی قرآن کریم
توضیحات

سن مجاز
10 سال تا 80 سال
جنسیت مجاز
خانم , آقا
مقاطع تحصیلی مجاز
همه مقاطع

شرایط وقوانین ثبت نام را مطالعه کردم و قبول دارم

مرحله قبل

*** چک های صیادی باید قبلا در سامانه صیاد بانک مربوطه ثبت شده باشدهزینه ها مبلغ پرداختی ( ریال)
جمع کل پرداختی ریال
مبلغ قابل پرداخت ریال
اعمال کد تخفیف
ردیف روز ماه سال مبلغ چک( ریال) بانک شعبه صاحب چک شماره حساب شماره چک

مرحله قبل