بازدید واحد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی به همراه تیم صدا و سیما از دبستان ریاحین به منظور عملکرد دبستان، در زمینه رعایت نکات بهداشتی و چگونگی ارائه ی تدریس به دانش آموزان از نظر بهداشتی به حمد خداوند متعال این ارزیابی به خوبی انجام گرفت.