به گزارش معاونت تبلیغ و ترویج سایت موسسه ثقلین راه اندازی شده و در حال تکمیل محتوی است. متقاضیان می تونند بزودی از طریق این سایت در دوره های آموزی موسسه ثقلین و در بخش دوره های در حال ثبت نام اقدام به ثبت نام کنند.