در حاشیه دومین مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های مردمی فرهنگی قرآن و عترت استان یزد آقای دکتر حسین قادری مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری قرآنی ثقلین، کارگاه توانمندسازی مدیران مؤسسات قرآنی استان با عنوان «اخلاق مدیران قرآنی» را برای مدعوین ارائه نمودند