embed'>به گزارش روابط عمومی ثقلین؛ اولین جلسه هیئت مدیره اتحادیه قرآنی استان یزد در دوره دوم با حضور مدیرعامل و معاونت آموزش مؤسسه فرهنگی هنری قرآنی ثقلین برگزار گردید.embed'> این جلسه در روز شنبه مورخ 1400/01/28 در محل اتحادیه با حضور اعضاء تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات ذیل اتخاذ شد:embed'> embed'>جناب آقای حسین قادری به سمت رئیس هیئت مدیره؛ جناب آقای محمد شایق به سمت نایب رئیس؛ جناب آقای محمدکاظم صباغی به سمت منشی هیئت مدیره و جناب آقای حمیدرضا مطهریان به سمت مدیر عامل اتحادیه انتخاب گردیدند.embed'>گفتنیست تجربه بیش از 25 ساله دکتر حسین قادری در عرصه آموزش , و تدریس مفاهیم قرآنی و نشر مفاهیم قرآن و عترت علیهم السّلام  و اجرای یازده طرح قرَآنی در مؤسسه ثقلین و کارنامه درخشان مؤسسه تحت هدایت وی در این چندسال  باعث شد تا اعضای مجمع ایشان را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب نمایند.  embed'>