طرحهای آموزشی موسسه فرهنگی هنری قرآنی ثقلین یزد 


طرحهای آموزشی

طرحهای آموزشی تک منظوره

دوره های تربیت معلم

 طرح آموزشکده قرآنی ثقلینآموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریمتربیت مربی مقدماتی ثقلین (روخوانی و روانخوانی)
طرح قرآنی هدایت ثقلینآموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریمتربیت مربی پیشرفته ثقلین ( تجوید، ترتیل، قرائت)
طرح حفظ قرآن کریمآموزش احکامتربیت مربی ترجمه و مفاهیم
طرح آموزشی تفسیر قرآن کریمآموزش حدیثتربیت مربی کودک و نوجوان
طرح آموزشی امام شناسیآموزش خانواده 

طرح آموزشی تربیت موثر(سبک زندگی اسلامی) آموزش قرائت و تجوید