امروز: جمعه ۲۴-آبان-۱۳۹۸ / الجمعة 18-ربيع أول-1441 / Friday 2019-November-15

گاری تصاویر دفتر مرکزی

طرح ها

-طرح امام شناسی

-طرح آموزشکده قرآنی ثقلین

– طرح آموزش تفسیری قرآن کریم

– طرح تربیت مربّي قرآن کريم

– طرح تخصصی صوت و لحن قرآن کریم

تواشیح و همخوانی